Video

Infographic: Mức án VKS đề nghị cho Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm

VKS đề nghị 20 năm tù đối với Phạm Công Danh, 5-6 năm tù cho bị cáo Trầm Bê, 26 bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù, 12 bị cáo được đề nghị hưởng án treo.

Infographic: Mức án VKS đề nghị cho Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm

Theo Phượng Nguyễn - Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)