Video

Infographic: Đường công danh của cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV mới đây đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Infographic: Đường công danh của cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Infographic: Đường công danh của cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Infographic: Đường công danh của cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Infographic: Đường công danh của cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Theo Hoàng Thắng - Việt Anh (Dân Việt)