Video

(Infographic) Dưới lòng Hồ Tây có những gì?

Rất nhiều người đặt ra câu hỏi, những loại cá ở tầng mặt, tầng lửng của Hồ Tây chết nhiều bất thường vậy ở tầng đáy thì sao, còn loại động, thực vật nào đang sinh sống?