Video

Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết

Những hình ảnh lịch sử về thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và tình hữu nghị Việt - Xô được trưng bày bên lề Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Trung đoàn Vô-lun-xki là một trong những trung đoàn đầu tiên ra mặt trận, góp phần làm nên thành công Cách mạng Tháng Mười. (Tháng 2/1917)
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Các chiến sĩ Cận vệ đỏ tước vũ khí của quân phản cách mạng. (Tháng 2/1917)
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Phân đội thiết giáp ở Điện Xmô-Nưi, Pê-trô-grat trong những ngày cách mạng năm 1917.
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Thủy quân ở Crôm-xtat và Vi-bo kéo về Pê-trô-Grat để đấu tranh với chính phủ tư sản. (Tháng 8/1917)
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Công nhân và quân đội cách mạng với khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng việc chuyển tất cả các nhà máy và công xưởng vào tay Cộng hòa Xô Viết" - Tháng 10/1917. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Lực lượng cách mạng tấn công Cung điện Mùa Đông ngày 7/11/1917.
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Lê Nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội các Xô Viết được triệu tập. (Ngày 7/11/1917)
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Quần chúng nhân dân trong ngày kỷ niệm 1 năm thành công của Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1918. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Người dân Pê-trô-grat và hồng quân trong kỷ niêm 2 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1919. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Đại sứ đầu tiên của Liên Xô ở Việt Nam tại Lễ trình Quốc thư với Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh - ngày 4/11/1954. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại trại thiếu nhi của Bộ Công nghiệp hàng không ở Mat-xcơ-va năm 1954. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên Xô tối cao tại Mat-xcơ-va ngày 12/7/1955. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ đón phái đoàn cấp cao Liên Xô đến Việt Nam - tháng 5/1957. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Cung thiếu nhi Vôn-gô-grat trong thời gian ở thăm Liên Xô - ngày 22/8/1957. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười - tháng 11/1957. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Diễu hành tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 15 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1932. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Diễu hành tại Quảng trường Đỏ trong ngày kỷ niệm 38 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1955. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Đoàn diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong ngày kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1957. Diễu hành tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niêm 15 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1932. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Cuộc diễu hành của vận động viên trên Quảng trường Đỏ trong ngày kỷ niệm 43 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1960. Diễu hành tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niêm 15 năm Cách mạng Tháng Mười - ngày 7/11/1932. (Ảnh thuộc bản quyền của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp).
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Toàn cảnh cầu Thăng Long - một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Xô.
Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga và Bác Hồ với nhân dân Xô Viết
Ngày 23/7/1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Go-Rơ-Bát-Cô đã bay vào vũ trụ, đánh dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học vũ trụ.

Theo Tiến Nguyên - Quang Phong (Dân Trí)