Video

Video: Hiện trường vụ phát hiện phần thi thể người trong ba lô

Đến lấy rác, người đàn ông ở Bình Dương phát hiện ba lô còn khá mới nên mở ra xem.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)