Video

Video Hashtag tuần qua: Barcelona - Madrid, kẻ tám lạng, người nửa cân

Madrid để ngỏ khả năng tước quyền tự trj của Catalonia trong bối cảnh lãnh đạo vùng tự trị này tuyên bố độc lập nhưng hoãn thi hành. Khủng hoảng Catalonia hiện rơi vào bế tắc.

Theo Tri Thức Trực Tuyến