Video

'Hàng khủng' trên 2 tàu hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson

Video: Thủy thủ tàu sân bay Mỹ lên bờ ở Đà Nẵng

Uy lực 2 tàu hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson cùng siêu tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng.

Hàng khủng trên 2 tàu hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson

Theo Văn Khoa - Lâm Nhựt (Thanh Niên Online)