Video

Formosa chôn lấp chất thải ở đâu

Đến 22/7, nhà chức trách đã phát hiện 8 điểm chôn lấp và xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh trên đất liền, tập trung ở thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Phù Ninh (Phú Thọ).
 
Formosa chôn lấp chất thải ở đâu
 Tin mới hơn