Video

Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy

Du khách dùng đá nhọn, gạch, bút xóa... viết, vẽ lên các bia đá, chuông ở chùa Thiên Mụ, Văn miếu Huế, pháo thần công...
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Thừa Thiên Huế có nhiều di tích, bảo vật quốc gia, nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các di tích đang bị xâm phạm khi nhiều người dùng mọi cách viết vẽ bậy. Tấm bia trên lưng rùa đá trong chùa Thiên Mụ (phường Hương Hòa, TP Huế), ngôi chùa do chúa Nguyễn đầu tiên dựng, chi chít chữ viết bậy. 
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Trên mai rùa bằng đá đội tấm bia khắc bài "Ngự kiến Thiên Mụ tự" của chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) chi chít những lời cầu mong.
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Bia đá nói về việc tôn tạo chùa Thiên Mụ vào năm 1715 cũng bị người dân vãn cảnh chùa dùng vật nhọn khắc bậy.
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Nhiều người dân vẫn cảnh chùa Thiên Mụ đã dùng vật nhọn khắc tên mình lên tấm bia đá khắc bài thơ "Thiên Mụ chung thanh" của vua Thiệu Trị (1841-1847) được dựng năm 1846.
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Bia khắc bài "Thiên Mụ tự Phước Duyên bửu tháp bi" của vua Thiệu Trị (1841-1847) nói về việc xây dựng tháp Phước Duyên được dựng năm 1846 cũng bị viết vẽ bậy.
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Ngoài bia đá khắc các bài thơ vua chúa triều Nguyễn, bên trong các chiếc chuông, trống của chùa Thiên Mụ cũng chi chít dòng chữ cầu mong những điều tốt đẹp, cầu an của người đến vãn cảnh chùa.
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Nhiều bia đá ghi danh người đỗ đạt tại các khoa thi dưới triều Nguyễn ở Văn miếu Huế (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bị lem nhem bởi dòng chữ viết bậy. 
Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy
Cửu vị thần công, một trong những bảo vật quốc gia được đúc dưới thời vua Gia Long, đặt tại cửa Quảng Đức và cửa Ngăn (Kinh thành Huế) cũng bị xâm phạm. Người dân vô ý thức đã dùng gạch, đá nhọn khắc chữ lên thân pháo.

Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)
Tin mới hơn