Video

Danh sách 22 vị tham gia từ 3 khóa trở lên trúng cử ĐBQH khóa 14

Trong số này có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội...
 
Danh sách 22 vị tham gia từ 3 khóa trở lên trúng cử ĐBQH khóa 14