Video

Clip: Trẻ em la hét trên cầu bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu

Hàng chục em nhỏ hò nhau bỏ chạy khi thấy khúc giữa cây cầu bị dòng nước chảy xiết cuốn phăng.