Video

Clip: Tiễn biệt 3 cánh chim trời EC-130

Với đồng đội và gia đình, ba người lính phi công EC-130 tử nạn hôm 18/10 giờ đã hoá thành những cánh chim trời, đồng hành cùng họ trên những dặm bay.