Video

Clip: Quy trình "không thể bẩn hơn" chế biến hành phi thơm giòn

Khoai tây và hành bẩn trải qua một quy trình chế biến 'không thể mất vệ sinh hơn' đã biến thành hành phi thơm ngon, tiêu thụ khắp Hà Nội.