Video

Clip: Nhân viên phục vụ bốc đá bằng tay

Do phục vụ quá khuya vào ngày lễ lại gặp đúng vị khách nữ khó tính và hách dịch, nam nhân viên quán nhậu đã nổi nóng và bốc đá bằng tay thay vì đồ gắp.
Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)