Video

Clip: Nhân chứng thuật lại quá trình cứu sống 5 người vụ cháy Hoàng Mai.

 
Theo Thanh Thuận (Lao Động)