Video

Clip: Người đàn ông đưa gà kỳ lân 5 ngón từ châu Âu về Sài Gòn

Gà kỳ lân hay còn được gọi là gà Brahma, có trọng lượng 5 - 8 kg, chân có 5 ngón, lông phủ kín cơ thể xuống tận móng chân.