Video

Clip: Mưa đá bằng quả bóng bàn ở Giang Tô

Trận mưa xối xả với hạt mưa to bằng quả bóng bàn xuống một số khu vực ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, gây nhiều thiệt hại cho người dân.