Video

Clip: Một ngày thu trên "phố sấu" Hà Nội

Thủ đô Hà Nội luôn là niềm cảm hứng vô tận cho những du khách ưa khám phá.