Video

Clip dân cuống cuồng chạy lũ thủy điện Sông Bung 2

Giữa tiếng kêu khóc, sợ hãi khi dòng nước lũ ầm ầm đổ tới, nhiều người vẫn cố chạy cứu chút tài sản khi căn nhà đang bị nước nhận chìm bởi sự cố vỡ ống dẫn của thủy điện Sông Bung 2.
 

Theo Tuổi Trẻ