Video

Clip: Cơ chế đặc thù tạo sự đột phá cho TP.HCM

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cơ chế đặc thù tạo sẽ tạo động lực và đột phá cho TP.HCM.

Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)