Video >> APEC Việt Nam 2017

Các sự kiện quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC

Diễn ra từ ngày 6 đến 11/11 tại TP Đà Nẵng, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ có nhiều hội nghị quan trọng.

Các sự kiện quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC

Theo Việt Chung - Việt Anh - Nguyễn Đông (VnExpress.net)