Video

Buýt nhanh BRT ở Hà Nội đang hoạt động thế nào?

 

Sau 8 tháng hoạt động, buýt nhanh BRT chở khoảng 70-90 người trong giờ cao điểm, còn giờ thấp điểm chỉ hơn chục người.