Video

Bộ trưởng Đinh La Thăng mắng thẳng Tổng thầu Trung Quốc

Nguồn clip VTV