Video

9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về "biệt phủ" trước khi có kết luận thanh tra

Theo kết luật thanh tra, ông Quý đã kê khai thiếu hơn 30 nghìn m2 đất. Còn nhớ, khi "biệt phủ" mới được dư luận biết đến, ông Quý từng nói: "Tôi làm gì có nhiều đất như vậy".

Dưới đây là một số phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về khu biệt phủ của mình trước khi có kết luận thanh tra:

9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trong cuộc trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 07/6/2017.
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trong cuộc trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 07/6/2017.
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên chuyên trang Đời sống Plus của báo Gia đình Việt Nam hôm 9/6/2017.
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Tuổi trẻ hôm 29/6/2017.
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Zing.vn hôm 29/6/2017
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Tuổi trẻ hôm 29/6/2017
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Tuổi trẻ hôm 29/6/2017
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Tuổi trẻ hôm 29/6/2017
9 phát ngôn của ông Phạm Sỹ Quý về biệt phủ trước khi có kết luận thanh tra
Nói trên báo Zing.vn hôm 29/6/2017

Theo T.Công - M.Quân (Soha/Thời Đại)