Video

20 năm thăng tiến của ông Trịnh Xuân

Con đường công danh của ông Trịnh Xuân Thanh khá thuận lợi, khi 30 tuổi đã làm phó giám đốc doanh nghiệp. 20 năm sau, ông tiếp tục nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng.

Theo Phượng Nguyễn - Việt Đức (Zing.vn)