Video

1.800 tỷ đồng từ Trầm Bê chuyển sang Phạm Công Danh thế nào?

Những con số trong đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh

Theo cáo trạng, VNCB cần tiền trả nợ cho BIDV, ông Phạm Công Danh gặp Trầm Bê đặt vấn đề vay 1.800 tỷ đồng. Từ đây, nhiều bị cáo được phân công công việc để hợp thức hóa dòng tiền.

1.800 tỷ đồng từ Trầm Bê chuyển sang Phạm Công Danh thế nào?

Theo Phượng Nguyễn - Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)