Video

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

Hiện tượng “phân lô” bờ sông Sài Gòn để xây dựng dự án đang khiến nhiều ĐBQH lo lắng về tình trạng bờ sông Sài Gòn bị tư nhân hóa, gắn với lợi ích nhóm và sự quá tải giao thông, không có công viên, công trình công cộng. Zing.vn điểm qua những dự án đã và đang được triển khai hai bên bờ sông Sài Gòn.

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

12 đại dự án chia nhau bờ sông Sài Gòn

Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)