Video

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

Câu chuyện về Hội Thánh đức Chúa trời đang gây một nỗi ám ảnh lớn ở Việt Nam, đặc biệt là các hành vi đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp. Hội này cũng đang gây ra những rắc rối lớn ở nước ngoài.

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

Theo BH (Soha/Trí Thức Trẻ)