Victoria's Secret Fashion Show: Nhìn hậu trường show tại New York của Công Trí, ai không biết cứ ngỡ đây là Victoria's Secret Fashion Show!