Victoria's Secret: Đăng ảnh ngày đầu năm, thiên thần Victoria's Secret bị chê quá gầy