vỉa hè: Video: Cán bộ đô thị quận Bình Tân bị chém khi dẹp vỉa hè