vỉa hè: Những giấc ngủ bên vỉa hè Sài Gòn đêm mùng 1 Tết