Vì yêu mà đến: Cao Vy - cô gái dắt tay Quang Bảo ra về trong Vì yêu mà đến giờ ra sao?