Vì yêu mà đến: Vì tính cách này mà người yêu dù có giàu có, xinh đẹp đến mức nào, tôi cũng phải bỏ chạy