Vi phạm giao thông: Video: Bé trai được bế ra ngoài cửa ôtô đang chạy để đi vệ sinh