VFF: CHÍNH THỨC: VFF đình chỉ dài hạn nhóm nữ cầu thủ Việt tham gia vụ ẩu đả