Về quê ăn Tết: Người đàn ông châm mìn tự sát đầu thú sau hai năm bỏ trốn