về nhà đi con: Thật quá đáng, diễn viên Về Nhà Đi Con để lộ tình tiết phim từ 2 tháng trước đây này!