vay tiền online: Vay online lãi 700%/năm: Gài khách hàng 'chui đầu vào thòng lọng'

  • Vay online lãi 700%/năm: Gài khách hàng 'chui đầu vào thòng lọng'

    Vay online lãi 700%/năm: Gài khách hàng 'chui đầu vào thòng lọng'

    “Vay tiền nhanh trong 10 phút, vay tiền nóng online, vay tiền mặt không cần giấy tờ", những lời rao như vậy đang ngày càng phổ biến về dịch vụ vay tiền qua mạng. Tiếp cận tín dụng chưa bao giờ dễ dàng đến vậy tại Việt Nam. Do nôn nóng vay tiền, nhiều người đã bị "gài" mức lãi suất cao như cho vay "chợ đen" mà không hề hay biết. Thậm chí mức lãi suất đi vay còn lên tới 700%/năm.

  • Ai chịu thiệt lớn nhất trong giao dịch vay online lãi suất tới 700%?

    Ai chịu thiệt lớn nhất trong giao dịch vay online lãi suất tới 700%?

    Trong mô hình P2P, công ty cung cấp phần mềm chỉ đứng vai trò trung gian và thu phí các khoản vay trong khi cả người vay và cho vay đang hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu ảo.