vay tiền: Tôi bỏ lối sống không nghĩ đến ngày mai từ khi vay 800 triệu mua nhà