vay tiền: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'