vẩy rau: Thanh niên cạo đầu nuôi râu vì 'nghe đồn' làm vậy sẽ dễ có bạn gái và cái kết cũng đáng yêu ra phết