Văn Toàn: Công Phượng tiết lộ người mà mình nhớ nhất khi sang Hàn chơi bóng