Văn Toàn: Khui info hội bạn thân xuất hiện giữa biển người trên sân Mỹ Đình vẫn nổi bần bật