văn mai hương: Angela Phương Trinh tránh mặt Chiêm Quốc Thái: Sao 'đụng' tình cũ sẽ ra sao?