văn mai hương: Cách Hà Hồ, Uyên Linh, Văn Mai Hương 'trả đòn' bằng lời lẽ sắc lạnh khiến antifan dè chừng