Văn Hậu: Hậu chia tay, Primmy Trương vẫn like ảnh, bình luận qua lại thân thiết với em trai Phan Thành