Vân Đồn: Mấy tháng trước còn tìm đủ cách để đuổi em đi, vậy mà bây giờ cả nhà người yêu lại đến van nài xin được đón em về