Vân Đồn: Hàng vạn CĐV Paris xuống đường đón tuyển Pháp