Vận chuyển ma túy: 2 người ngụy trang 19 kg ma túy đá trong loa thùng