Vận chuyển ma túy: Phát hiện 30 kg ma túy trong lốp dự phòng trên chiếc Fortuner