Vận chuyển ma túy: Nhóm đối tượng tuồn 52 bánh heroin vào Việt Nam như thế nào?