vạch kẻ đường: Hai khách Tây nằm giữa đường tắm nắng ở Đài Loan