va chạm tàu chở dầu: Na Uy: Chiến hạm chủ lực 5.000 tấn chìm dần vì bị tàu chở dầu đâm