Va chạm giao thông: Video: Cú đâm chí mạng vào chiếc SUV lấn làn khiến tất cả bàng hoàng