Va chạm giao thông: Vụ tài xế ô tô rút súng dọa dẫm người dân: Chỉ là súng bắn bi bằng nhựa?