Va chạm giao thông: Mẹ điên loạn, gào thét khi thấy xe bồn cán chết con gái 6 tuổi