va chạm: Xe buýt đâm gãy cột điện sau va chạm, hành khách hoảng loạn