va chạm: Xe container mất lái đâm sập 3 quán bán hàng ven đường lúc rạng sáng