V-League 2018: Sau Tóc Tiên, Hương Tràm chiến thắng giải 'Best Asian Artist in Vietnam' của MAMA 2018