V-League 2018: Tuyển thủ Pháp yêu cầu HLV gạch tên khỏi kế hoạch World Cup