V-League 2018: 57 dự án BOT thu hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2018