V-League 2018: Xếp thứ 3 kiếm thuật, Dương Thúy Vi khó bảo vệ HCV ASIAD