V League: SLNA phung phí cơ hội, bị Quảng Ninh cầm hoà tại Vinh